Wadensjö Byagille

WBG

Kontaktsida

 • Pia Nilsson, ordförande,
  0418 43 92 16,
  e-post till byagillet
 • Jörgen Düberg, kassör
  0707 46 28 71
 • Per Magnuson, hyra och webb
  0418 43 20 15
  e-post till Per Magnuson
 • Anette Wijk, sammankallande
  aktivitetsrådet

 • Liza Kullenberg bokcirkel,
  0704 33 46 28


Vadensjö Blogg och fb-logga