byastugan_fisheye

Välkomna till Vadensjös hemsida

Vadensjö by, 4 km öster om Landskrona.
Vår byaförening är Wadensjö Byagille
och det här är vår hemsida.

God fortsättning på 2022
Vi ser fram emot ett
nytt år med trevliga
aktiviteter och färre
restriktioner